Praha.cz

 
Nacházíte se: Zprávy Zprávy z Prahy Vyjádřete svůj názor na změny v dopravě!
Vyjádřete svůj názor na změny v dopravě!
Pondělí, 27. červen 2016 12:48
Vyjádřete svůj názor na změny v dopravě!

Všem lidem, kterým není lhostejné, jak se bude v následujících letech vyvíjet doprava v metropoli a jejím okolí, byla v rámci projektu Polaď Prahu umožněna šance vyjádřit svůj názor na změny v pěší, cyklistické, automobilové a veřejné dopravě nebo třeba v city logistice. Sdělit své připomínky může každý, ale už jen do konce tohoto týdne.


Projekt Polaď Prahu má za cíl vytvořit plán udržitelné mobility. Na základě tohoto plánu se nastaví pravidla pro rozvoj dopravy v Praze a jejím okolí na několik let dopředu. Široká veřejnost má nyní poslední šanci napsat úředníkům, co by chtěli v dopravě změnit. V současné době finalizuje sběr připomínek, který bude v neděli 3. července ukončen a přejde do fáze vyhodnocení a zpracování. Zaslané podněty využijí odborníci v diskuzích a při tvoření konkrétních scénářů a opatření.


„Lidé nám k dnešnímu dni zaslali něco přes půl druhého tisíce připomínek, což nás velmi těší a můžu všechny ujistit, že žádný hlas není ztracený. Rád bych v tuto chvíli vyzval občany, kteří mají zájem podílet se na změnách ve svém okolí a sdělit nám, co je v dopravě trápí, aby navštívili na web www.poladprahu.cz a svou připomínku nám nejpozději do konce týdne poslali,“ vyzval Pražany a Středočechy náměstek primátorky a radní hl. m. Prahy pro oblast dopravy Petr Dolínek.


„Na našem webu máme jednoduchou aplikaci, kde mohou Pražané krátce popsat, co si myslí, že je třeba v dopravě poladit. Mají na to ještě celý tento týden. O nedělní půlnoci se totiž možnost připomínkovat dopravu uzavře a my poté začneme zaslané náměty vyhodnocovat a zpracovávat,“ řekl specialista pro koncepci dopravy Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy Václav Novotný.


Šance na připomínky se Pražanům i Středočechům ještě naskytne. Veřejnost se zapojí v dalších fázích několikrát. A to například formou panelových diskuzí s odborníky nebo až ke konkrétním návrhům opatření. Na webových stránkách Polaď Prahu budou vždy s dostatečným předstihem zveřejněny termíny a výzvy k zapojení občanů.


Foto: pixabay.com

Zdroj: praha.eu

(ewe)Vyjádřete svůj názor na změny v dopravě!